יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
 
21:10 (28/03/09) עורך ר

בערבו של יום חמישי הבא הולך להסגר מעגל היסטורי במעוז הקיבוץ המאוחד ב"יד טבנקין" שבאפעל יתקיים כנס חירום ארצי שבו מחדשים חברי "כנס נהלל" פעילות "התנועה למען ארץ ישראל השלמה" . בחירת "יד טבנקין" אינה מקרית, תנועת העבודה ההיסטורית ובראשם הקיבוץ המאוחד היו נושאי הדגל ההיסטוריים של ארץ ישראל השלמה, בקיבוצי הקיבוץ המאוחד הוכרז אבל על קבלת תכנית החלוקה ב1947, לא שרו ולא רקדו. קרא עוד