יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
מותו הוא אבידה כבדה לכל נאמני א"י"
23:43 (31/12/08) עורך ר

(התקווה האיחוד הלאומי) מתאבל על מותו בלא עת של צפריר רונן, ממקימי מפלגת התקווה. "צפריר היה לוחם ללא חת על א"י ועל זכותם של יהודים לשבת בכל אחד מחלקיה. מותו הוא אבידה כבדה לכל נאמני א"י", אמר אלדד.