יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
חבר אידיאליסט בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ומנהיג יהודי אמיתי
23:47 (31/12/08) עורך ר

מביע צער כבד על מותו של צפריר רונן, "צפריר רונן היה שותף אמיתי במאבק על החזרה לחומש, חבר אידיאליסט בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ומנהיג יהודי אמיתי", אומרים במטה ומוסיפים, "ארץ ישראל איבדה לוחם ומפקד עשוי ללא חט שהקדיש את חייו למענה. חומש תחילה מצדיעה ומקוה להיות ראויה להמשיך בדרכו".