יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
15.05.2007

על העקרונות האלו סירבו המתכנסים של מועצת יש"ע החדשה להצביע. אחרי יומיים דיונים הם החליטו לא להצביע אלא לקבור את המסמך בועדה שתתכנס עוד חודשיים. חבל על הזמן, זה גוף שלא מסוגל לקבל שום הכרעה ויש סכנה שהוא יחניק שוב כל מאבק, עצם קיומו הוא סכנה לארץ ישראל, כי הוא לא יאפשר שום מאבק אמיתי נגד החרבת הקיום היהודי בארץ ישראל וינסה להציג את אנשי מטה "חומש תחילה" כלא לגיטימיים או "כאירגוני הפורשים", דברים אלו אמרתי במליאה בקול ברור לכל מי שהיה שם, אני ובועז הודענו שאנו מתפטרים מהגוף הזה לאחר שראינו לאן הדברים הולכים : אם את העקרונות הרשומים מטה שהם מינימום הכרחי על מנת לגבש מאבק ציבורי על ארץ ישראל הם לא רוצים לקבל, אז מה נותר עוד לעשות ? המסקנה ההכרחית שלי היא אחת: ישנה מנהיגות אחת היום, והיא החבורה הנפלאה שצמחה מהשבר הגדול והנהיגה את מבצעי "חומש תחילה" , אחריה הלכו עשרות אלפים ביום העצמאות, והם המנהיגות החדשה. מועצת יש"ע תעסוק בחשמל, בניה, גינון, חינוך..בהכל חוץ מ...המאבק על ארץ ישראל. בזה עוסקים היום הכוחות החדשים שצמחו. הם משוחררים מהממסד המשלם משכורות, והם נאמנים אך ורק לציבור ולארץ ישראל, הם לא עושים דילים עם אף אחד, ויש להם מסירות נפש ואחריות לגורל ארץ ישראל כראוי להנהגה המבינה את גודל השעה. עלה נעלה כי יכול נוכל. . עקרונות יסוד המוצעים של הגוף החדש הנקרא "יש"ע המתחדשת 1. ארץ ישראל היא ארצו של עם ישראל. יעודה של מדינת ישראל הוא להשיב את העם היהודי לציון. מטרת התנועה היא לשמור על שלמות ארץ ישראל ע"י ההרחבה, החיזוק וההגנה על התיישבות ביהודה ושומרון, עליה, שינוי תודעה והטמעת חשיבות יהודה ושומרון כנכס לאומי וכתנאי לקיומו של עם ישראל בארץ ישראל. 2. המועצה קובעת כי כל החלטה בדבר מסירת חלקי ארץ ישראל לריבונות זרה היא בלתי חוקית ובלתי מוסרית. המועצה קוראת לעם ישראל כולו לאמץ החלטה זו ולמנוע ולהכשיל על הסף - כל משא ומתן או פעולה אחרת לחלוקת ארץ ישראל. מדינת ישראל אינה מוסמכת לנתק את ארץ ישראל או חלקים ממנה מעם ישראל, ואינה מוסמכת לוותר בשם העם היהודי, בשום תנאי ובכל רוב, על חלק כלשהו מארץ ישראל, ולמסור אותו לידי עם זר. מהלך כזה הוא בגידה ביעודה הציוני של מדינת ישראל, ומולו אזרחיה יכריזו בקול ברור: איננו מכירים במעשה זה, הוא בטל ומבוטל מעיקרו, ולעולם לא יראה את עצמו העם היהודי מחוייב לו. 3. השמדת הקיום היהודי בחלק כלשהו של ארץ ישראל, הינו פשע מרובע: -פשע דתי - פגיעה במצוות יישוב ארץ ישראל. -פשע לאומי - רמיסת ערכי הציונות. -פשע נגד האנושות המוגדר כ"טיהור אתני". -פשע נגד הבטחון, החיים, הרכוש,כולל סיכון עצם קיום המדינה, על תושביה. 4. מול ביצוע הפשעים הללו, עומדת לקורבנות המיועדים הזכות הטבעית ואף החובה, להתנגד להם, גם התנגדות סבילה וגם התנגדות פעילה. את אופי ההתנגדות לא ניתן להגדיר מראש, אך בסייג ברור שבכל הנסיבות יש להימנע משפיכות דמים. 5. יש לפעול ללא ליאות "לשוב לכל ישוב" שנחרב ע"י שלטון זדוני במסגרת העקירה והגירוש של קיץ תשס"ה. השיטה ודרכי הפעולה יקבעו כנגזרת מעקרונות היסוד מוגש ע"י: בעז העצני, צפריר רונן, נועם ארנון ומשה לשם מקור http://www.kehilaemunit.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3784&Itemid=58