יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
שכיום רק המשפחה ונאמני ארץ ישראל יודעים להעריכו: אבד לנו לוחם יקר ואהוב
12:29 (11/01/09) עורך ר

בימים האלה קרה לעם ישראל אסון, שכיום רק המשפחה ונאמני ארץ ישראל יודעים להעריכו: אבד לנו לוחם יקר ואהוב, צפריר רונן, זכרונו לברכה, שנפטר בדמי ימיו - ממש נקטף מתוך עשייה פורייה ומגוונת, ללא לאות, במלחמה על ארץ ישראל. שבעתיים קשה להשלים עם דימומו של המנוע הזה, מפני שהיה כ"כ חזק ובלתי נלאה, הר געש מתפרץ של אנרגיה, שאת כולה שאב ממעיינות אהבתו ללא גבול לארץ הזאת ולמורשת שלה. האיש השאיר אחריו, לצד משפחתו, המוני אנשים שאהבו אותו ואימצו אותו אל ליבם בגלל הטוב ובגלל רוחב הלב וההתנדבות ללא גבול שהקרין. לא נשכחך, צפריר. אתה כבר חסר, ותמיד תחסר, לנו.