יום ב', ג’ בחשון תשע”ח
"ארץ ישראל שייכת לעם ישראל"