יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
"ארץ ישראל שייכת לעם ישראל"