יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
12:29 (11/01/09) עורך ר
שכיום רק המשפחה ונאמני ארץ ישראל יודעים להעריכו: אבד לנו לוחם יקר ואהוב
22:16 (03/01/09) עורך ר
שקולו הברור, הנלהב והאמיץ במאבק למען ריבונותו של עם ישראל בארץ ישראל, נדם לעד.
00:13 (01/01/09) עורך ר
00:10 (01/01/09) עורך ר
מתפארת בניו האהובים של עם ישראל
23:58 (31/12/08) עורך ר
תנועת א"י שלנו מתאבלת על פטירתו בלא עת של ידידה הבלתי נשכח צפריר רונן ז"ל ,שהוביל ללא חת את המאבק למען א"י שלנו
23:49 (31/12/08) עורך ר
23:47 (31/12/08) עורך ר
חבר אידיאליסט בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ומנהיג יהודי אמיתי
23:45 (31/12/08) עורך ר
זכרו ישמש לנו מושא להערכה
23:43 (31/12/08) עורך ר
מותו הוא אבידה כבדה לכל נאמני א"י"
23:40 (31/12/08) עורך ר
צפריר לחם למען ארץ ישראל בכל לבו ובכל נשמתו
23:36 (31/12/08) עורך ר
איש של ישירות ואמת
23:34 (31/12/08) עורך ר
ויהי למופת עבור כולנו
23:32 (31/12/08) עורך ר
אידיאליסט, רהוט, ויפה.שהיה צמוד לאמת הפנימית ולמוסר הפנימי שלו.
פועלו
מיילים אחרונים
קטעי וידיאו
מאמרים לזכרו
דברים לזכרו
מאמרים וציטוטים