יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
18:51 (28/01/09) עורך ר
צפריר ניחן ביכולת הנדירה לאמר את אשר על ליבו ביושר, באומץ, בפשטות כובשת אשר חדרה אל הלבבות.
22:41 (27/01/09) גלעד קדומים
היו היה הר געש. מתפרץ, לוהט, מלהיב את כל סובביו באופטימיות מזהירה. גדוש באהבה לכל.
13:18 (06/01/09) עורך ר
אם אין מנהיגות עם חזון, אין שום אפשרות לנצח.
22:06 (03/01/09) עורך ר
Tsafrir Ronen Z’L is gone but his work and dependents remain
21:01 (03/01/09) עורך ר
נשרף באש אהבתו לעם ישראל ולארץ ישראל
00:29 (01/01/09) עורך ר
פעיל הימין הלוהט
00:22 (01/01/09) עורך ר
צפריר גם חי את האידיאולוגיה הציונית ואת הזרם הלאומי
00:18 (01/01/09) עורך ר
הבוקר, אם כן, פתחתי את המייל שלי ו... כמעט חטפתי דום לב...
00:08 (01/01/09) עורך ר
צפריר - איש העולם הגדול, אופי ללא חת
00:04 (01/01/09) עורך ר
צפריר היה לוחם ללא חת שמסר את עצמו למען עמו וארצו
פועלו
מיילים אחרונים
קטעי וידיאו
מאמרים לזכרו
דברים לזכרו
מאמרים וציטוטים