יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
כיבוש זהות הארץ
פורסם: 10:01 (01/01/09) עורך ר
השם הרומאי " פלשתינה" היה פיקציה שהומצאה על ידי הקיסר אדריאנוס בשביל למחוק את זהותה של יהודה. פיקציה של אדריאנוס אז, ופיקציה של הערבים היום באותה מידה.
שם בדוי שאין כל עם העומד מאחוריו - לא בתקופת אדריאנוס ולא בימינו אנו - פיקציה מתוחכמת שהומצאה למטרה אחת ויחידה, לצרכי כיבוש זהות הארץ.
תשא הארץ זהות "פלסטין", הרי עם ישראל כובש, תשא הארץ זהות "ארץ ישראל" הרי הערבים הם הכובש.
שדה המערכה הוא התודעה, והתודעה של העולם היום מעוצבת ע"י הזהות הבדויה שהומצאה במחשבה תחילה ע"י הערבים כנשק ללוחמה פסיכולוגית על מנת לכבוש את ארץ ישראל, ללא ירייה אחת.
במאמריו חושף צפריר אחד לאחד את מלחמת התעמולה הערבית שנועדה לגנוב ולזייף את זהותה של הארץ ולהפוך את עם ישראל כובש בארץ ישראל.
צפריר חושף את בדיית פלשתין ומוריד את המסכה מפניהם הערבים המחופשים, בכתביו נחשפת העובדה שהמושג "העם הפלסטיני" זהו יצור שהולידו מדינות ערב, בשביל להכריע את ישראל בדרכי ערמה, "העם הפלשתיני" הוא התחפושת המושלמת להמשך מלחמת ארצות ערב בישראל. בעוד שהאמת שזו מלחמת כל האימפריה הערבית מוסלמית בישראל הקטנה. בסרט שהפיק מציג צפריר את הקרב על זהות הארץ שממנה נובעת הזכות על הארץ - איזה זהות תשא הארץ ? ארץ ישראל או פלשתין ? זו השאלה שתקבע מי יישאר כאן - לא טנקים, לא צבא, או מלחמה יכריעו את ישראל, אלא זהות הארץ. תשא הארץ זהות "ארץ ישראל" הרי היא של עם ישראל, תשא הארץ זהות "פלשתין" הרי עם ישראל הוא הכובש. שאלת הזהות של הארץ היא זאת שתכריע מי ישלוט בארץ . כי זהות הארץ היא היוצרת את הזכות על הארץ, וזוהי מטרת מלחמת התעמולה הערבית שנועדה לגנוב ולזייף את זהותה של הארץ ולהפוך את עם ישראל לכובש בארץ ישראל.